Werkwijze beschermingsbewind

Werkwijze aanvraag beschermingsbewind

Wilt u beschermingsbewind aanvragen? Wij hanteren een heldere werkwijze, op basis waarvan we u persoonlijk van dienst kunnen zijn. Meld u online aan via het contactformulier, zodat we binnen 48 uur contact met u kunnen opnemen (met uitzondering van het weekend en feestdagen). Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek met u, waarin we de situatie samen kunnen doornemen.

Vrijblijvend intakegesprek

Het intakegesprek is volledig vrijblijvend en vindt bij u thuis of in de instelling waar u verblijft plaats. We bespreken met u welke vorm van ondersteuning er het best van toepassing is, naar aanleiding van de persoonlijke situatie die u ons schetst. We kunnen desgewenst direct de aanvraag voor het beschermingsbewind invullen. Wij zorgen voor de benodigde formulieren, zodat u zich daar zelf geen zorgen om hoeft te maken.

Tijdens het intakegesprek zorgen we daarnaast voor een checklist, die we u of uw begeleider mee zullen geven. Hierop staat duidelijk vermeld welke stukken wij van u nodig hebben, om na uitspraak van de kantonrechter de bewindvoering of curatele op te kunnen starten. Denk hierbij onder andere aan een inkomensspecificatie van het UWV of van de gemeente, maar ook aan gegevens van de Belastingdienst over uw toeslagen.

Wij zorgen er vervolgens voor dat we uw aanvraag indienen bij de juiste rechtbank. Afhankelijk van de rechtbank ontvangt u na enkele weken tot maanden een uitnodiging voor de zitting. Tijdens de zitting maakt de kantonrechter bekend of het verzoek tot beschermingsbewind wordt toegewezen. Wij zijn, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, aanwezig bij deze zitting.

Beschikking

Enkele weken na de zitting ontvangt u de gerechtelijke beschikking. Hierin staat vermeld of uw verzoek tot onderbewindstelling is toegewezen. Deze beschikking (mits positief) vormt voor de bewindvoerder de legitimatie om voor u aan de slag te kunnen gaan. Een eerste stap is het openen van een nieuwe rekening voor u. Een zogenaamde beheerrekening.

Op het moment dat de (beheer)rekening is toegevoegd in ons betalingssysteem, kunnen we aan de slag. Het is van belang dat u alle administratie voor dit moment bij ons inlevert. Gebruik de checklist om na te gaan welke documenten we van u nodig hebben om de verschillende instanties aan te schrijven, waarmee u een financiële relatie heeft. Wij brengen hen op de hoogte van het feit dat u onder bewind of curatele staat. Denk hierbij onder andere aan de instanties waarvan u inkomen ontvangt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw inkomen voortaan op de nieuwe beheerrekening terechtkomt.

Betalingen en schulden

Zodra uw inkomen op de beheerrekening binnenkomt kunnen wij dit gebruiken om betalingen voor u te verrichten. Uiteraard dient u voldoende saldo beschikbaar te hebben, om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Is er sprake van een problematische schuldenlast? Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden. We kunnen u, indien mogelijk,  helpen met een toeleiding naar de schuldhulpverlening in uw gemeente.

Tijdens de opstartfase van uw bewind onderhouden we regelmatig contact met u en/ of uw begeleider. We zorgen er op die manier voor dat u precies weet waar u aan toe bent. Zodra wij uw administratie in handen hebben en het bewind soepel verloopt verlagen wij het aantal contactmomenten. Wij onderhouden gedurende de gehele onderbewindstelling echter contact met u. Bovendien kunt u , als u vragen heeft,  ook zelf contact met ons opnemen. Daarnaast legt uw bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording af bij de rechtbank over uw beheerrekening.