Tarieven

Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) is verantwoordelijk voor onze tarieven. Voor bijzondere werkzaamheden kunnen wij, met toestemming van de kantonrechter, eventuele extra kosten in rekening brengen. U wordt hiervan uiteraard  tijdig op de hoogte gesteld. Hiervoor geldt het uurtarief zoals vermeld in de tarievenlijst. Staat u als echtpaar gezamenlijk onder bewind? Dan wordt er een opslag van 20% berekend. Daarnaast betaalt u griffierecht (€79,00) voor de behandeling van uw verzoek tot curatele, bewind of mentorschap. De overheid is eveneens verantwoordelijk voor de hoogte van de kosten voor het griffierecht. Kunt u de kosten voor het beschermingsbewind of curatele (inclusief griffierecht) zelf niet betalen? Ga dan vooraf na of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Tarieven 2019

De tarieven voor bewindvoering mentorschap en curatele in 2019. Voor tarieven klik op de link:  tarieven bewindvoering – mentorschap en curatele 2019

(bron; Staatscourant)