Verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een grotere kans om problematische schulden te maken. Men ontvangt vaak een laag inkomen, dus juiste keuzes maken in wat men uitgeeft, welke formulieren men invult, verleidingen weerstaan in de winkels en op het internet is heel belangrijk. Ook het hebben van een sociaal netwerk zonder foute vrienden is van belang van een gezonde financiële huishouding.

Het gevolg van het maken van foute keuzes, kan zijn dat er betalingsachterstanden en uit de hand lopende schulden ontstaan. Een dreigende uithuisuitzetting een gas en/of waterafsluiting kan voorkomen worden door tijdig in te grijpen.

Geef schulden geen kans en neem vandaag nog contact op voor een adviesgesprek.

We kijken graag samen met u welke inzet het best passend is.

TRAJECT bewindvoering gaat uit van het motto ‘zelfredzaamheid is een mooi streven’