psycho-sociale problemen

Psychische problemen hangen onlosmakelijk samen met sociale problemen.

U voelt zich bijvoorbeeld angstig, depressief, boos of verlaten en heeft daarnaast moeilijkheden met uw partner, de buren, collega’s of met bijvoorbeeld de woningbouw of sociale dienst. Dan is er sprake van een psychosociaal probleem. Meestal zijn er verschillende problemen tegelijk. We spreken dan van multi-problematiek.

Er wordt tegenwoordig heel erg veel van mensen gevraagd. Ingewikkelde contracten, lange pagina’s voorwaarden en lastige formulieren. Een persoon moet in zijn of haar leven erg veel regelen en vaak binnen een gestelde tijd. Veel van deze te regelen zaken zijn op administratief of financieel gebied. Als er dan ook nog een probleem optreedt, zoals (psychische) ziekte, een overlijden, ontslag, schulden of een scheiding wordt het vaak lastig om al die eisen te (blijven) voldoen.

Soms lukt het dan niet meer om het overzicht te houden. Uw problemen stapelen zich op. Indien u hiermee kampt of iemand in uw omgeving is het niet verstandig om de problemen verder te laten opstapelen.

TRAJECT heeft een uitgebreide kennis van psychosociale problematiek in relatie tot financiën.