Klachtenregeling TRAJECT Bewindvoering

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van traject bewindvoering, vragen wij u om er niet lang mee te blijven zitten en contact met ons op te nemen. Graag gaan wij met u in gesprek om te bespreken wat er aan de hand is. Dit kan aanleiding tot het maken van nieuwe gezamenlijke afspraken. Traject hoopt uw ontevredenheid zoveel mogelijk weg te kunnen nemen tijdens dit gesprek. Soms lukt dit echter niet en heeft u het recht tot het indienen van een klacht.

Wie kan de klacht indienen?
Alleen cliënten van traject bewindvoering en hun direct betrokkenen kunnen een klacht indienen. Onder direct betrokkenen wordt verstaan:
familie of andere naasten van de cliënt en betrokken hulpverleners van de cliënt

U kunt het klachtenreglement via deze link  openen:

Klachtenregeling TRAJECT bewindvoering of opvragen via info@trajectbewindvoering.nl

TRAJECT Bewindvoering hoopt op een fijne samenwerking met u!