Kwaliteit en controle

Om een goede mate van kwaliteit te kunnen waarborgen, is TRAJECT Bewindvoering aangesloten bij de BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders).

Om in aanmerking te komen en blijven voor lidmaatschap dient voortdurend aan strenge kwaliteitseisen te worden voldaan, waaronder bijvoorbeeld financiële gezondheid van het bedrijf en permanente educatie van de bewindvoerder.

Daarnaast worden de werkzaamheden (onder andere de cliëntendossiers) en bedrijfsprocessen van TRAJECT Bewindvoering jaarlijks gecontroleerd door een register accountant, wat zich uit in een zogenaamd rapport van feitelijkheden en bevindingen. Dit rapport dient jaarlijks overlegd te worden aan de rechtbank Rotterdam.