Wanneer kan TRAJECT u van dienst zijn?

 • Ouderdom

  Er kunnen allerlei oorzaken spelen waarom u of iemand op latere leeftijd het overzicht op de administratie en financiën kwijt zijn.
  Meer
 • psycho-sociale problemen

  Psychische problemen hangen onlosmakelijk samen met sociale problemen.
  Meer
 • Verstandelijke beperking

  Steeds hoger wordende ziektekosten, eigen bijdragen, een lage uitkering in combinatie met een toenemende wirwar in het woud van formulieren.
  Meer
 • schulden

  In de huidige consumptie maatschappij zijn schulden eigenlijk al niet meer weg te denken. Ze worden steeds groter en complexer.
  Meer