Curatele

Kunt u zelf uw financiële en persoonlijke zaken niet (langer) regelen? Bent u het overzicht kwijt, of raakt u verstrikt in de regels, voorwaarden en regelingen die er beschikbaar zijn? Een curator kan beslissingen voor u nemen over geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding van u als betrokkene. Op het moment dat u onder curatele staat bent u handelingsonbekwaam en kunt u zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen doen. Bovendien kunt u gemaakte handelingen zelfstandig niet zomaar terugdraaien. Tot rechtshandelingen behoren onder andere de aankoop van een huis, maar ook diverse kleinere (financiële) handelingen.

Een ondercuratelestelling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Bovendien dient u rekening te houden met een registratie in het openbaar curatele register.

https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/

Kiest u voor Traject als uw curator? Dan zorgen wij ervoor dat we zoveel mogelijk naar uw wensen handelen, mits dit mogelijk is binnen de gegeven situatie. Daarnaast onderhouden wij een goed contact met uw begeleider(s). Heeft u een ambulante (u woont thuis) of residentiële (u woont in een AWBZ instelling) begeleiding? Wij vinden het van belang dat er een goede begeleider naast u staat en zullen daar dan ook mee samenwerken. Heeft u geen begeleider? Wij kunnen u desgewenst in contact brengen met een instelling die bij u past.

Mentorschap

Traject biedt mentorschap niet aan als aparte dienst. Wij kunnen u echter wel helpen met het vinden van een geschikte mentor, of een organisatie die u hiermee van dienst kan zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.