Beschermingsbewind

Bent u vanwege een lichamelijke of psychische beperking niet in staat om uw eigen financiën te regelen, of kent u iemand bij wie dit het geval is? Ook problematische schulden kunnen er toe leiden dat u vastloopt in uw administratie. Wij kunnen u  beschermingsbewind aanbieden. Wij helpen u te beschermen tegen eventuele misstappen of andere missers, die financieel tot nadelige gevolgen kunnen leiden.

Bescherming

Het beschermingsbewind is er vooral om u te beschermen, tegen uzelf of uw omgeving. Het beschermingsbewind noemen we ook wel een ‘bewind’ of ‘onderbewindstelling’. De bewindvoerder zal uw inkomsten beheren en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten tijdig betaald worden. Bovendien draagt de bewindvoerder er zorg voor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt, waardoor u minder vatbaar bent voor financiële problemen. Dankzij de bewindvoerder heeft u zelf zo min mogelijk omkijken naar uw financiële zaken, waardoor u rust in uw hoofd heeft en wij ervoor zorgen dat alles soepel verloopt.

Beschermingsbewind aanvragen

U dient het beschermingsbewind aan te vragen bij de kantonrechter. U heeft daar geen advocaat bij nodig, dus daar kunnen wij u uitstekend bij helpen. De kantonrechter zal op basis van uw situatie bepalen of het beschermingsbewind inderdaad nodig is en van toegevoegde waarde zal zijn. Is dat het geval? Dan zijn we u als Traject graag van dienst en kunnen wij optreden als uw bewindvoerder.

Indien u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau kunt u in veel gevallen de kosten voor bewindvoering vergoed krijgen via bijzondere bijstand. TRAJECT vraagt dit voor u aan.

Wij werken met een module waarbij u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzage heeft in uw financiën.

Taken van de bewindvoerder

Tot de taken van de bewindvoerder behoren

 • Aanvragen van bewind en indien nodig meegaan naar de zitting
 • In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • Inkomensreparatie, aanvragen van toeslagen en regelen van bankzaken
 • Uitvoeren van betalingen volgens een opgesteld budgetplan
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en/of kwijtschelding van belastingen
 • Doen van belastingaangifte box 1
 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Adviseren bij aanvragen van een uitkering
 • Aanbieden van een telefonisch spreekuur
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter

Buiten de normale taken van de bewindvoerder vallen:

 • Ingewikkelde nalatenschappen *
 • Ontruimingen van woningen en verkoop van onroerend goed *
 • Doen van belastingaangifte box 2 en box 3
 • Regelen van problematische schulden 1*
 • Verhuizingen *

* Wij kunnen deze werkzaamheden wel voor u uitvoeren, maar hier is in bepaalde gevallen toestemming van de kantonrechter voor nodig. Na toestemming kunnen wij deze taken voor u uitvoeren, tegen het geldende uurtarief.

*1 Wij kunnen de mogelijkheden met u bespreken, bijvoorbeeld een toeleiding naar schuldhulpverlening. U kunt op die manier wellicht uw problematische schuldenlast aanpakken, al hangt dit af van uw persoonlijke situatie.

Wij zijn werkzaam in de omgeving van Rotterdam Rijnmond en de Drechtsteden.

Wilt weten of we ook in uw woonplaats werkzaam zijn, of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.